Orientering fra møde i Landssamrådet den 19. september 2022

Mange af Samrådets medlemmer var på Spejdernes Lejr og har haft en rigtig god oplevelse på lejren.

Styrelsesmedlemmerne i DUF berettede om delegeretmøde til december, og Samrådet begyndte så småt på forberedelserne til mødet.

Samrådet satte fokus på og drøftede de væsentligste formål med Landssamrådet.

Samrådet fik præsenteret temadagen for de lokale samråd og hørte dertil om de lokale samråds arbejde og om Borgmesterkonferencen, som blev afholdt på Spejdernes Lejr.

Udgivet i Nyheder.