Vejledninger & mere info

Vejledninger

Vejledning om indretning af og brandforebyggelse af teltlejre

Hvis I skal indrette en lejrplads for mere end 150 personer, er der nogle lovmæssige krav, der skal overholdes.

Følger I denne vejledning, er I sikre på at lejrpladsen lever op til reglerne i Bygningsreglementet (BR18).

Lovgrundlaget kan læses i Bygningsreglementets Bilag 11 under vejledningen til kapitel 5 om brand (§82 – §158), under overskriften “Præ-accepterede løsninger for midlertidige transportable forsamlingstelte, camping- og salgs områder”

Sikkerheden skal være i orden uanset lejrens størrelse. Derfor anbefaler vi, at vejledningens principper også følges på mindre lejre, der ikke er omfattet af bygningsreglementets tekniske forskrifter.

Vejledningen er blevet til i et tværkorpsligt samarbejde mellem KFUM-spejderne, FDF og DDS i regi af Samrådet i efteråret 2022.

Du finder vejledningen her.

Mere info

Via scroll-down-menuen kan du finde mere information om bl.a. Dansk Ungdoms Fællesråd og Friluftsrådet.