Friluftsrådet

Friluftsrådet er en paraplyorganisation for 92 organisationer inden for friluftsliv, natur og miljø. Rådets formål er at støtte og opmuntre til friluftsliv og naturforståelse under hensyntagen til landets natur og miljø.

Rådet varetager både organisationernes og den almene befolknings behov for og interesser i et aktivt friluftsliv og forsøger gennem bl.a. kampagner, projekter og politisk lobbyarbejde at støtte og fremme mulighederne for friluftsliv. Desuden skal Friluftsrådet fungere som rådgivende organ over for de offentlige myndigheder.friluftsraadet

Læs mere om Friluftsrådet

Friluftsrådets sekretariat har adressen:
Friluftsrådet
Scandiagade 13
2450 København SV
tlf. 33 79 00 79
fax 33 79 01 79
e-mail: fr@friluftsraadet.dk