Den åbne skole

Foleskolerne åbner sig i højere grad end tidligere over for det omgivende samfund ved fx at inddrage kultur- og foreningsliv og fritids- og klubtilbud i skolelivet.

Folkeskolereformen gav med “Den åben skole” en god indgang til foreningslivet. En rapport viser, at 25% af de elever, som i skoletiden er blevet undervist af en idrætsforening efterfølgende er begyndt på at dyrke netop denne idræt i fritiden.

Vi har her samlet en række af de gode råd og overvejelser, der allerede findes. Find inspiration og del meget gerne jeres erfaringer i Facebook-gruppen for Samråd i Danmark eller send dem direkte til Landssamrådet.

Læs DUF’s magasin om foreningerne og Den åbne skole

Se publikationen Foreninger på skemaet fra ÅUF

Find inspiration og forslag til gode samarbejdsmodeller på DUF’s side om den åbne skole

Se CUR’s udviklingsprojekt Skole og foreningsliv i bevægelse, der dokumenterer eksisterende samarbejdsprojekter og viser nye modeller for samarbejde

Se DIF’s anbefalinger til samarbejdet med skolerne

Artikler, forskning mv. på folkeskolen.dk

FDF om Den åbne skole

DDS om Den åbne skole