Orientering fra møde i Landssamrådet den 9. april 2024

Mødet startede med en gensidig orientering fra samrådsorganisationerne.
Derefter fulgte en status fra styrelsesmedlemmerne i DUF.
Samrådet drøftede et oplæg til et kommissorium for Udvalget for de lokale samråd samt et oplæg til et kommissorium for Udvalget for DUF.
Samrådets besluttede, at Samrådets politiske baggrundsgruppe for arbejdet i Friluftsrådet skifter navn til Udvalget for Friluftsrådet, og at arbejdet i baggrundsgruppen/udvalget kan forsætte stort set som hidtil.
Samrådet drøftede herefter indholdet til et kommende kommissorium for selve Landssamrådet.
Samrådet godkendte regnskabet for 2023.
Næste møde i Samrådet er mandag den 10. juni.

Udgivet i Nyheder.