Dansk Ungdoms Fællesråd

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) er paraplyorganisation for 70 børne- og ungdomsorganisationer inden for det frivillige idebestemte eller samfundsengagerende foreningsliv.

Medlemsorganisationerne arbejder med en bred vifte af aktiviteter og emner: Udveksling, politik, spejderarbejde, uddannelse, religion, handicappede, ungdomsklubber, musik, natur og miljø, teater og meget mere. Alt sammen ud fra et ønske om at engagere børn og unge til at deltage i samfundets beslutninger.

Demokrati og medindflydelse er nøgleord, som DUF arbejder for på alle niveauer – fra de enkelte lokalforeninger i Danmark til EU og FN.

Desuden administrerer DUF tipsmidler samt midler fra DANIDA til ulandsarbejde i medlemsorganisationerne.

Foreningsvilkår og DUF
DUF har gennem en længere periode haft foreningers vilkår som en mærkesag. Det var grundlaget for Samrådets initiativ til Projekt Foreningsvilkår i 2011-2013. DUF har samlet idéer og fakta om foreningsvilkår til inspiration for foreninger, landsorganisationer og kommuner. Du kan læse mere her: http://duf.dk/dufs-arbejde/foreninger-og-kommuner/

DUF´s sekretariat

Scherfigsvej 5
2100 København Ø
Tlf. 39 29 88 88 på hverdage mellem 9-16
Fax 39 29 83 82
e-mail: duf@duf.dk, web: www.duf.dk