Orientering fra møde i Landssamrådet den 10. juni 2024

Mødet startede med en gensidig orientering fra samrådsorganisationerne.

Herefter fulgte en status fra Udvalget for DUF. Der er sendt et kommissorium for udvalget til skriftlig afstemning i Samrådet.

Samrådet fik en status fra Udvalget for lokale samråd. Der er ligeledes sendt et kommissorium for dette udvalg til skriftlig afstemning i Samrådet.

Kommissoriet for Samrådets friluftspolitiske baggrundsgruppe for arbejdet i Friluftsrådet er på plads.

Samrådet drøftede herefter et udkast for kommissorium for selve Samrådet. Når arbejdsgruppen har kommissoriet på plads, sendes dette til skriftlig afstemning i Samrådet.

Næste møde i Samrådet er torsdag den 10. oktober.

Udgivet i Nyheder.