Børne- og Ungdomsorganisationernes Landssamråd

Vi er et politisk samarbejde og netværk mellem syv idébestemte børne- og ungdomsorganisationer. Tilsammen har vi ca. 100.000 medlemmer, 1600 lokalforeninger og 65 lokale samråd.