Hvad laver et lokalt Samråd?

Arbejdet er meget forskelligt fra Samråd til Samråd. Nogle står for store fælles aktiviteter, mens andre mødes efter behov. Overordnet kan det dog siges, at et lokalt Samråd har en bedre og større mulighed for at få politisk bevågenhed om sager af fælles interesse, når lokale enheder under de 7 organisationer i Samrådet slutter sig sammen og taler deres fælles sag.

Her kan du læse en række eksempler på, hvad et lokalt Samråd laver.

Et lokalt Samråd

  • Er repræsenteret i kommunens Folkeoplysningsudvalg. Således kan samrådets medlemmer holde sig orienteret om, hvad der sker i kommunens Folkeoplysningsudvalg på samrådsmøderne.
  • Har repræsentanter i relevante udvalgsmøder i kommunen (f.eks. i Kultur- og Fritidsudvalg), så Børne- og Ungdomsorganisationerne bliver hørt.
  • Gør opmærksom på, når kommunen er ved at tage beslutninger, der har konsekvenser for Samrådets medlemsforeninger. Eksempelvis som da det lokale Samråd i Slagelse mødte op til et byrådsmøde for at vise deres modvilje mod nedskæringer i lokaletilskuddet i kommunen.
  • Inviterer lokalpolitikere eller folketingsmedlemmer til at tale til et samrådsmøde om f.eks. foreningers vilkår, foreningers problematikker, kommunernes rolle ift. foreninger, mm.
  • Finder kredsrepræsentanter til Friluftsrådet og diskutere aktuel lokal friluftspolitik
  • Udvikler lokal frivillighedspolitik i samarbejde med kommunen
  • Laver fælles aktiviteter som f.eks. Sankt Hans aften, fælles løb, foredrag og frivilligpleje (se fx Aalborgs DUKA-events)
  • Er i løbende kontakt med idrætsorganisationernes tilsvarende gruppering og står sammen om fælles sager
  • Erfaringsudveksler

I sekretariatet vil vi meget gerne høre om jeres arbejde lokalt.
Kontakt os på samraadet@samraadet.dk.