Formålet med lokale Samråd

Hovedidéen med de lokale Samråd er at fremme samarbejdet mellem de organisationer, der er med. Der er en hel del områder, som enhederne ikke behøver at bruge tid og kræfter på hver for sig!

Det lokale Samråd kan bl.a. være med til:

– At tage politiske initiativer til gavn for organisationerne gennem fælles optræden f.eks. overfor kommunen. På den måde signaleres det også, at samrådsorganisationerne er en gruppe, som taler sammen indbyrdes, og står sammen udadtil.

– At følge udviklingen i kommunen og sørge for, at enhederne orienteres om relevant lovgivning, tilskudsmuligheder, lokalplaner m.v.

– At finde personer (sammen med andre organisationer) til f.eks. Folkeoplysningsudvalget

– At bygge bro over forskellighederne i de enkelte BUS-organisationer, så der skabes større forståelse blandt de involverede for værdierne i de andre idébestemte børne- og ungdomsorganisationer. Det kan gøres på mange måder bl.a. ved fælleskorpslige arrangementer eller fælles PR-arbejde.

Ved oprettelse af et lokalt samråd skal repræsenterede samrådsorganisationer i kommunen deltage med mindst 1 og helst 2 repræsentanter. Der er mulighed for at lukke op for andre end de 7 medlemsorganisationer. Eksempelvis har flere lokale samråd deltagelse fra De gule spejdere og Sct. Georgs Gilderne.