Landssamrådets sekretariat

Landssamrådets sekretariat er placeret hos Spejdernes Administrationsfællesskab (SAF).

Du kan kontakt sekretariatet på telefon 32640078 eller mail samraadet@samraadet.dk
Kontaktperson: Helle Rusch

Sekretariatets opgaver:

  • Møder i Landssamrådet, herunder handlingsplan
  • Kontakt til lokale samråd
  • Nyheder, herunder www.facebook.com/groups/samraadet
  • Hjemmeside
  • Høringssvar
  • Kontakt til samarbejdspartnere
  • Økonomi