Høringssvar mv.

Landssamrådet repræsenterer 90.000 medlemmer. Vi står derfor stærkt, når vi sammen melder ud om lovforslag, initiativer m.v. Du kan her læse et udsnit af Landssamrådets seneste høringssvar, notater m.v. Bliver I lokalt berørt af noget, der har interesse på nationalt plan, så kontakt Landssamrådets sekretariat.

  • Børns Rettigheder
   Få inspiration og viden om, hvordan vi arbejder med børns rettigheder. Hæfte udarbejdet af arbejdsgruppe, efterår 2013.
  • Projekt Foreningsvilkårs resultater
   Seje, frivillige forandringsagenter satte fokus på foreningsvilkår rundt om i landet og hjemmesiden foreningsredskaber.dk kom til verden under Landssamrådets første, større fælles projekt. Læs her hvad der kom ud projektet, der fik støtte af DUFs initiativstøtte. Hæftet udkom i fbm. afrapportering til DUF, august 2013
  • Input til Frivilligcharter
   Landssamrådets input til social- og integrationsminister og kulturminister i processen med at skabe et nyt nationalt frivilligcharter, maj 2013.
  • Katalog: Barrierer og løsninger i det frivillige arbejde
   Socialministeren ønskede i sommer 2012 at kortlægge barrierer og løsninger for det frivillige arbejde. Efter sekretariatets henvendelse blev Samrådets organisationer også repræsenteret, selvom det ikke fremgår af deltagerlisten. De enkelte foreninger er ikke nødvendigvis enige i alle barrierer eller løsninger.