Orientering fra møde i Landssamrådet den 29. januar 2024

Samrådet fik en orientering om, hvilke kandidater samrådsorganisationernes har indstillet som repræsentanter til de nye puljeudvalg under DUF.

Samrådet drøftede en ny organisering af Samrådet. Samrådet besluttede, at der skal oprettes tre udvalg under Samrådet: Et, der skal arbejde med DUF. Et, der skal arbejde med de lokale samråd. Et, der skal arbejde med Friluftsrådet.

Samrådet besluttede, at der skal lægges et open call i de lokale samråds Facebookgruppe, så repræsentanter fra de lokale samråd kan melde deres interesse i at deltage i udvalget, der skal arbejde med de lokale samråd.

Udgivet i Nyheder.