Orientering fra møde i Landssamrådet den 7. november 2023

Samrådsorganisationerne gav på skift en orientering om, hvilke opgaver og emner der er i fokus i deres organisationer.

Samrådet fik en orientering om, hvad der rører sig i DUF. Demokratianalysen er bl.a. lanceret og kan findes på DUFs hjemmeside. Der arbejdes på højtryk både på frivillighedsindsatsen og på forberedelse til delegeretmøde den 2. december.

Samrådsorganisationernes delegationsledere deltog i mødet, og forberedelsen til DUFs delegeretmøde gik så småt i gang. Organisationerne skal huske at sende deres kandidaturer ind inden fristen den 24. november.

Der blev afholdt en vellykket temadag for de lokale samråd den 4. november med 52 deltagere fra hele landet. Samrådet fik en orientering fra dagen.

Næste ordinære møde i Samrådet er mandag den 29. januar 2024.

Udgivet i Nyheder.