Orientering fra møde i Landssamrådet den 19. september 2023

Samrådsorganisationerne orienterede på skift om hvilket arbejde og emner, der pt. fylder mest hos dem.
Samrådet fik en status fra arbejdet i DUF.
Samrådet drøftede det kommende delegeretmøde i DUF, herunder kandidater til styrelsen og Samrådets delegation.
Samrådet fik en status fra arbejdsgruppen, der undersøger, dels hvordan arbejdet med de lokale samråd skal organiseres, dels hvilke konkrete opgaver, der skal løftes inden for området.
Samrådet fik en præsentation af programmet til årets temadag for lokale samråd, som afholdes den 4. november i Kolding. Se mere her.

Udgivet i Nyheder.