Lokale Samråd

65 ud af 98 kommuner har et lokalt samråd. Brug det lokale samråd og hinanden – sammen står I stærkere.

Det lokale foreningskit
Et lokalt samråd er din organisations bindeled og talerør til kommunen. Et godt samråd bruger sit bagland og informerer om væsentlige beslutninger. Flere lokale samråd har også gode erfaringer med at stå for aktiviteter på tværs for at synliggøre børne- og ungearbejdet lokalt. En sideeffekt ved dette er et større sammenhold.

Kontakt sekretariatet, hvis du er ved at etablere et nyt samråd og har spørgsmål.