Orientering fra møde i Landssamrådsmøde den 7. november 2022

På mødet drøftede Samrådet organisationens arbejdsopgaver, og hvorvidt disse skal tilpasses i forlængelse af drøftelsen om formålet.

Samrådet blev orienteret om nyt fra DUF, hvor delegeretmøde fylder meget. Under folketingsvalget har DUF kørt kampagner om at huske at stemme, unges trivsel og at man skal huske at stemme ungt. DUF har netop vedtaget en opdateret boligpolitik, og DUF’s demokratianalyse kommer d. 24. november.

Samrådet blev dertil orienteret om, at der er kommet en ny hvidvaskvejledning. Vejledningen skal bruges til hvordan bankerne klassificerer foreninger, hvilket forhåbentlig skal lette de administrative byrder.

Samrådet drøftede den kommende deltagelse i DUFs delegeretmøde den 3. december 2022.

Samrådet står bag en vejledning om indretning af og brandforebyggelse af teltlejre. Den skal lanceres på diverse hjemmesider snarest.

Udgivet i Nyheder.