Orientering fra møde i Landssamrådet den 25. januar 2022

Der er kommet ny politisk ledelse i DUF, og der er blev afholdt et godt styrelsesseminar med intro til DUF’s arbejde. Samrådet evaluerede deltagelsen i DUF’s Delegeretmøde, som blev afholdt i december. Samrådet drøftede rådets kandidater til DUF’s puljeudvalg. Samrådet blev orienteret om DUF’s indsats for at mindske administrativt bøvl i foreninger.

Samrådet blev orienteret om det kommende bestyrelsesvalg i Friluftsrådet og fik en status på arbejdet omkring naturnationalparkerne.

Samrådet godkendte rådets regnskab for 2021.

Udgivet i Nyheder.