Orientering fra møde i Landssamrådet 15. november 2021

Nødpuljerne i DUF bliver snart åbnet. Der vil være en kort ansøgningsperiode.

Samrådet diskuterede, hvordan Samrådet bedst understøtter sine repræsentanter i DUF, både i Styrelsen og bevillingsudvalgene i DUF.

Samrådet opstiller en kandidat, Christine Ravn Lund, til formandsposten i DUF, samt tre øvrige kandidater til Styrelsen. Samrådet diskuterede i den sammenhæng, hvilke prioriteter vi ønsker at arbejde med i DUF i den kommende periode.

Samrådet fik en orientering om det kommende DUF delegeretmøde den 4. december, og forberedelsen til mødet blev diskuteret.

Samrådet har godkendt årshjulet for indhold til møder i 2022-2023.

Udgivet i Nyheder.