Orientering fra møde i Landssamrådet 27. september 2021

Landssamrådet godkendte budgettet for 2022.

Landssamrådet fik en orientering om puljer i DUF, bl.a. om Nødpuljen, som vil åbne snart, og Lokalforeningspuljen, som er indstillet indtil videre pga. corona-puljerne. Samt en orientering om, at der snart er førstebehandling af DUF’s budget for 2022. Samt, at der i DUF er besluttet, at der i samarbejde med Udenrigsministeriet skal laves et østafrikansk projekt, der sætter fokus på unges demokratiske selvtillid. Landsamrådet fik dertil en orientering om DUFs delegeretmøde lørdag den 4. december.

Landssamrådet blev orienteret om Temadagen den 6. november samt om kontakten til de lokale samråd i forbindelse hermed.

Landssamrådet tog beslutning om mødedatoerne for 2022.

Udgivet i Nyheder.