Orientering fra møde i Landssamrådet juni 2021

Landssamrådet blev præsenteret for budgettet for 2022 med henblik på input og endelig vedtagelse på næste møde.

Landssamrådet drøftede formålet med demokratiprojektet (DUF) gennem små workshops.
Medlemmer fra DUF’s styrelse opdaterede Landssamrådet på bl.a. den nyligt udgivne samværsundersøgelse, anbefalinger til foreninger vedr. bøvl med hvidvaskningsregler, nye puljer og det nordiske samarbejde.

Landssamrådet har godkendt en skriftlig høring om at sætte gang i proces med at oprette en tipsfølgegruppe. Baggrunden for tipsfølgegruppen er at styrke opbakningen til Samrådets medlemmer i tipsudvalget i et netværk, hvor de orienteres om relevante problematikker fra samrådsorganisationerne samt klædes på til udvalgsarbejdet.

Landssamrådets indsats for de lokale samråd blev også diskuteret, da Udviklingsdagen sidst i maj blev aflyst grundet for få tilmeldinger. Der afholdes en temadag for de lokale samråd den 6. november 2021 og udkast til dagsorden blev præsenteret på mødet.

Udgivet i Nyheder.