Orientering fra møde i Landssamrådet april 2021

Samrådet godkendte samarbejdsaftalen med Spejdernes Administrationsfællesskab (SAF). I samme forbindelse revideres forretningsordenen, så det fremgår deraf, at sekretariatet nu ligger hos SAF.

Regnskabet for 2020 blev godkendt.

Samrådet diskuterede indhold på den kommende udviklingsdag i maj, hvor temaet vil være, hvordan de etablerede lokale samråd og interessevaretagelsen i kommunerne kan styrkes. Output fra udviklingsdagen skal bruges til Temadagen i november, som tilbringes med de lokale samråd.

Samrådet blev præsenteret for DUFs strategi 2021-22. Genåbningen fylder meget hos samrådsorganisationerne og blev også diskuteret på mødet. Slutteligt blev der valgt fire (nye) kandidater til DUFs styrelse.

Udgivet i Nyheder.