Orientering fra møde i Landssamrådet tirsdag den 13. juni 2023

Hos DUF fylder Folkemødet meget med mange debatter med DUF-deltagelse, samt scene, ungdomscamp, mm. Den nye strategi er ved at blive udfoldet på både FU-seminar og styrelsesmøder. Lokalforeningspuljen åbner snart op igen.

Samrådet drøftede Samrådets kandidater til DUF-Styrelsen samt sammensætningen af Samrådets repræsentanter i Styrelsen.

Samrådet godkendte budgettet for 2024.

Samrådet diskuterede samarbejdet med Friluftsrådet sammen med Annesofie Bjerre, som er formand i Friluftsrådet, og som også sidder i Samrådets baggrundsgruppe for Friluftsrådet.

Samrådet havde en indledende drøftelse af, hvordan et kommende årshjul med temadrøftelser skal se ud.

Næste møde i Landssamrådet er tirsdag den 19. september 2023.

Udgivet i Nyheder.