Orientering fra møde i Landssamrådet torsdag den 13. april 2023

Samrådet fik en orientering om, hvad der rører sig hos DUF, bl.a. blev Samrådet præsenteret for DUFs strategi for 2023-2024.

Arbejdsgruppen, hvis fokus er understøttelse af styrelsesmedlemmernes arbejde ind i DUF, præsenterede et oplæg til, hvordan man fremover kan organisere arbejdet bedre. Samrådet vedtog tiltag, der kan implementeres nu, og drøftede, hvordan organiseringen kan implementeres på sigt.

Samrådet fik en status på planlægningen af den kommende temadag for lokale samråd den 4. november 2023. Derudover fik rådet en status på kortlægningen af de lokale samråd i Danmark.

Slutteligt drøftede Samrådet formandskabet og sekretariatets rolle i forhold til Samrådets arbejde.

Næste møde i Samrådet er tirsdag den 13. juni.

Udgivet i Nyheder.