Orientering fra møde i Landssamrådet tirsdag den 31. januar 2023

Samrådet har fået ny formand pr. 1. januar: Cecilie Bernhard Hansen fra De grønne pigespejdere.
Samrådet godkendte rådets regnskab for 2022.
Samrådet evaluerede forberedelsen til samt deltagelsen på DUF’s delegeretmøde i december. Samrådet blev orienteret om den nuværende status på strategiarbejdet i DUF.
Samrådet samlede op på de forudgående temadrøftelser om Landssamrådet. Samrådet nedsatte to arbejdsgrupper, én der skal fokusere på understøttelse af de lokale samråd, og én der skal fokusere på Samrådets arbejde ind i DUF.
Den allerede eksisterende arbejdsgruppe for de lokale samråd arbejder pt. på at opdatere listen over de lokale samråd, herunder kontaktinformationerne.
Næste møde i Samrådet er torsdag den 13. april.

Udgivet i Nyheder.