Foreningsredskaber

Foreningsredskaber.dk
Du og din forening har meget at byde på i dit lokalområde. Hjemmesiden foreningsredskaber.dk er til dig, der vil styrke din forening i forhold til dit lokalområde. Her  kan du få inspiration og hjælp til at udvikle din gruppe eller lokalforening. Redskaberne giver dig inspiration til at arbejde med værdier, partnerskaber, politik, synlighed og kommunikation. Du vælger det redskab, der giver mening for din forening. Foreningsredskaber.dk kan hjælpe dig til at fortælle dit lokalområde, hvad din forening står for, og hvad I tilbyder børn og unge.

Redskaberne er blevet til i et samarbejde mellem konsulenter og frivillige fra KFUM-Spejderne i Danmark, Det Danske Spejderkorps, DUI-LEG og VIRKE, Danske Baptisters Spejderkorps, De grønne pigespejdere, KFUM og KFUK i Danmark og FDF.

Webguides til foreningsarbejde
DATS – Landsforeningen for dramatisk virksomhed har udviklet en webguide, som kan være behjælpelig ved oprettelse af en ny forening. Guiden indeholder alt brugbart materiale til arbejdet med amatørteater, men er i høj grad også anvendelig for andre folkeoplysende foreninger.
I webguiden er der både hjælp at hente til håndtering af vigtige dokumenter som børneattester og standardvedtægter samt redskaber til at udvikle foreningen.
Guiden indeholder også et netbibliotek, hvor det er muligt at søge efter svar på juridiske spørgsmål og et idekatalog med tips, ideer og gode råd til at få kommunens opmærksomhed og måske opnå flere kommunale tilskud.
Se hele guiden her: http://dats.dk/om-dats/foreningsguide/