Temamøde 2014

Årets temamøde afholdes lørd. 1. november

Temamødet holdes hos DU-LEG og VIRKE i Kolding. Det bliver en dag med interessante emner, spændende oplægsholdere og smukke omgivelser!

Programmet er som følger:

Kl. 09.30-10.00     Morgenmad
Kl. 10.00-10.15     Velkomst v/ Landssamrådets formand, Mads Faber Henriksen
Kl. 10.15-11.15     Oplæg og debat om brugerbetaling i naturen, v/ Lars Mortensen (Friluftsrådet) og Scheel (godsejer)
Kl. 11.15-12.15     Oplæg og debat om folkeskolereform og partnerskaber, med konkrete eksempler fra virkeligheden
Kl. 12.15-13.00     Frokost
Kl. 13.00-14.30     Delprogram: Friluftsrepræsentanter og samråds- og folkeoplysningsrepræsentanter udveksler erfaringer
Kl. 14.30-15.30     Oplæg og debat om partnerskaber mellem kommuner og foreninger, vedr. lokalefaciliteter
Kl. 15.30-16.00     Opsamling og afrunding i plenum

Der er ingen deltagerbetaling.

Tilmelding: Send en mail til samraadet@samraadet.dk , senest fredag d. 10. oktober.

Udgivet i .