Møde for kredsrepræsentanter i Friluftsrådet og Sct. Georgs Gilder

Formålet er at få ny viden og inspiration og udveksle erfaringer på tværs. Til det har landssamrådet samlet en række spændende oplægsholdere og et godt program med nye input og hyggeligt samvær.

Kontaktperson:

Udgivet i .