Inspirationsseminar

Kære medlem af et lokalt samråd, folkeoplysningsudvalg eller tilsvarende

På vegne af en arbejdsgruppe, nedsat af Landssamrådet, hermed invitationen til vores inspirationsseminar, der i år foregår i Odense: Indbydelse samråd nov. 2015

Du tilmelder dig ved at sende en mail til svenkn@outlook.dk
og oplyse navn, adresse, telefon, korps, kommune og funktion.

Vi glæder os til at blive rigtig mange i november – med mulighed for at inspirere hinanden.

På arbejdsgruppens vegne,

Sven Krarup Nielsen
Maglehøj 34
3520 Farum

Tlf: 44 95 53 26
Mobil: 40 20 33 52
svenkn@outlook.dk

OBS: Materialer fra seminaret findes her.

Udgivet i .