Medvirk til udvikling af landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter opfordrer frivllige, foreninger og organisationer til at tage del i udviklingen af de danske landdistrikter.

Det kan du gøre gennem de lokale aktionsgrupper (LAG), som er foreninger oprettet til formålet med penge fra EU og ministeriet. Foreningerne indstiller lokale udviklingsprojekter til tilskud.
LAG

Har det din interesse kan du læse mere om initiativet her: www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper

SamrådsOrientering nr. 5, 2013

Læs det nyeste SamradsOrientering om:

  • Kommunalvalget, nu er der fire år til at slappe af overfor politikerne – eller hvad? Har I en kandidat til folkeoplysningsudvalget?
  • Hvordan arbejder samrådsorganisationerne med børns rettigheder? FNs Børnekonvention fylder 25 år.
  • Folkeskolereformen og den åbne skole får betydning for foreninger.
  • Foreningspolitikere har været til årsmøde – find inspiration og oplæg herfra. Næste møde er 1. nov.
  • Inspiration om frivillighed: invitation til inspirationsdag i Århus 22. maj, en ny bog om unge og ny stor folkeundersøgelse om danskernes frivillighed.
  • Hvem er i DUF nye ledelse?
  • Puljer: husk vi har tilskudsaftale med Friluftsrådet, næste frist for at søge tipsmidler er 1. marts.
  • Hvad har Landssamrådet senest besluttet? Tjek referaterne fra 1. okt. og 14. nov.
  • Hvad er der sket, mens Det Danske Spejderkorps har haft formandskabet for landssamrådet?
  • Hvem er den nye formand for Landssamrådet? DUI-LEG og VIRKE har formandskabet fra nytår.