Hvad laver et lokalt Samråd?

Arbejdet er meget forskelligt fra Samråd til Samråd. Nogle står for store fælles aktiviteter, mens andre mødes efter behov. Overordnet kan det dog siges, at et lokalt Samråd har en bedre og større mulighed for at få politisk bevågenhed om sager af fælles interesse, når lokale enheder under de 7 organisationer i Samrådet slutter sig sammen og taler deres fælles sag.

Her kan du læse en række eksempler på, hvad et lokalt Samråd laver.

Et lokalt Samråd
Er repræsenteret i kommunens Folkeoplysningsudvalg. Således kan samrådets medlemmer holde sig orienteret om, hvad der sker i kommunens Folkeoplysningsudvalg på samrådsmøderne.
Har repræsentanter i relevante udvalgsmøder i kommunen (f.eks. i Kultur- og Fritidsudvalg), så Børne- og Ungdomsorganisationerne bliver hørt.
Gør opmærksom på, når kommunen er ved at tage beslutninger, der har konsekvenser for Samrådets medlemsforeninger. Eksempelvis som da det lokale Samråd i Slagelse mødte op til et byrådsmøde for at vise deres modvilje mod nedskæringer i lokaletilskuddet i kommunen.
Inviterer lokalpolitikere eller folketingsmedlemmer til at tale til et samrådsmøde om f.eks. foreningers vilkår, foreningers problematikker, kommunernes rolle ift. foreninger, mm.
Finder kredsrepræsentanter til Friluftsrådet og diskutere aktuel lokal friluftspolitik
Udvikler lokal frivillighedspolitik i samarbejde med kommunen
Laver fælles aktiviteter som f.eks. Sankt Hans aften, fælles bålarrangement, fælles løb og foredrag
Erfaringsudveksler

I sekretariatet vil vi meget gerne høre om jeres arbejde lokalt.
Kontakt os på samraadet@samraadet.dk og fortæl:

  • Hvordan I er kommet i gang med arbejdet (send gerne referat af jeres møder)
  • Om I har skabt kontakt til de andre lokale Samråd eller Folkeoplysningsudvalg?
  • Om I har repræsentanter fra alle de lokale afdelinger, grupper og kredse?
  • Om hvordan I afholdt jeres første møde, og hvad der kom ud af det?
  • Hvilke ting man skal være opmærksom på i opstartsfasen?
  • Om lokale tilskudsordninger, formål og handlingsplaner
  • Om I har forslag til eller deltaget med et oplæg til en kommunal forenings- og/eller friluftspolitik.